A L’AFA ens organitzem per comissions. Aquestes tenen la funció de proposar les activitats de l’associació i impulsar projectes.

Actualment a l’AFA tenim les següents comissions en marxa:

  1. Comunicació i web: aquesta comissió té com a funció relacionar-se amb l’Institut, amb l’Ajuntament, amb les famílies i amb altres entitats. Així com vetllar pel lloc web i les xarxes socials.  comunicacio@afainstitutsils.cat
  2. Comissió de Gestió econòmica: porta el control econòmic de l’associació i busca finançament extern. tresoreria@afainstitutsils.cat
  3. Comissió d’Activitats i Festes: en la comissió s’organitzen xerrades i tallers, així com festes. 
  4. Comissions que creem per accions puntuals.